Bereikbaarheid bedrijvencentra

In een brief aan het College van B & W van Nieuwegein uit de VIHN zijn zorgen ten aanzien van de bereikbaarheid van de Nieuwegeinse bedrijvencentra. Op verschillende wijzen heeft de VIHN hieromtrent ook met het College van B & W van gedachten gewisseld.

Vertrekpunten voor de VIHN bij deze communicatie waren:

een adequate belangenbehartiging van het Nieuwegeinse bedrijfsleven in het algemeen en de leden in het bijzonder;

de nota autobeleid en de uitgesproken keuze voor stroommodel 2, die uitgaat van een optimale bereikbaarheid van de bedrijvencentra;

de nota duurzaam veilig.

Klik hier voor de brief aan het College van B & W van Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk