Beleidskader ondersteuning vrijwillige inzet 2010-2013

In de beleidsvisie Wmo (2006) zijn de beleidsmatige ontwikkelingen voor de ondersteuning van vrijwilligerswerk samengevat en van (nieuwe) doelen voorzien. In dit beleidskader wordt ingezoomd op de in gang gezette ontwikkelingen en een nadere richting bepaald op dit belangrijke prestatieveld in de Wmo. In het beleidskader wordt gekozen voor het voortzetten van de huidige ondersteuning, de in gang gezette vernieuwingen zoals Vrijwillige Inzet Nieuwegein (VIN), de Vrijwilligersacademie en de bundeling van de steunpunten. Daarnaast wordt de doelstelling voor de komende jaren om:

– de administratieve lastendruk (wet- en regelgeving) voor vrijwilligers te verminderen;

– het ongeorganiseerde vrijwilligerswerk verder te ondersteunen en om te zorgen dat vraag en aanbod van mensen die incidenteel iets voor een ander wil doen bij elkaar komt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren