Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht

De gemeenten Nieuwegein treedt samen met Zeist, Houten, Bunnik en Lopik per 1 januari 2015 toe tot de Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU). De BghU zal vanaf volgend jaar ook namens deze partijen de heffing en invordering van de lokale belastingen gaan uitvoeren. Inwoners en bedrijven van alle deelnemende gemeenten ontvangen voortaan één gecombineerde aanslag voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen.

De BghU bestaat sinds 1 januari 2014 en is een samenwerkingsverband op het gebied van waterschaps- en gemeentelijke belastingen tussen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de gemeenten Utrecht en De Bilt. Ook stelt de BghU de hoogte van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ-waarden) vast voor alle onroerende zaken in deze gemeenten. De gemeenten en het waterschap zijn zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven, de verordeningen en de kwijtscheldingsnormen.

Via het digitaal loket op de website vanhet BghU kan iedereen zijn/haar waterschaps- en/of gemeentelijke belastingzaken regelen. Bijvoorbeeld betalingen raadplegen, automatische incasso regelen, kwijtschelding aanvragen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken. Ook kan men terecht bij de bezoekersbalie van de BghU (gehuisvest in het nieuwe stadskantoor Utrecht).

Voor de nieuwe deelnemende gemeenten levert de samenwerking voordelen op. Er is één organisatie voor inwoners en bedrijven waar ze terecht kunnen met vragen op het gebied van gemeentelijke belastingen, waterschapsbelastingen en de WOZ. Ook is het voeren van één administratie en het werken met één belastingsysteem efficiënter. Door de schaalvergroting en vooral door van de afzonderlijke processen één proces te maken ontstaat op termijn een structurele besparing.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren