Bedrijventerrein met Zeepfabriek krijgt nieuwe bestemming, maar welke? Inwoners mogen erover meedenken!

De bedrijven Henkel en Ecolab beëindigen hun bedrijfsactiviteiten in het centrum van Nieuwegein. Het bedrijventerrein van bijna 7 hectare ligt in de punt waar de Doorslag en het Merwedekanaal bij elkaar komen. De gemeente wil het bedrijventerrein een nieuwe bestemming geven. Gemeenteraad, inwoners en ondernemers en organisaties van Nieuwegein worden uitgenodigd om mee te denken over dit bijzondere stukje Nieuwegein. Wat zijn ideeën, wensen en dromen voor dit gebied?

Persil

Het vertrek van Henkel en Ecolab biedt de uitzonderlijke kans voor een nieuwe invulling voor een centraal gelegen gebied in Nieuwegein. Ecolab heeft aangegeven dat zij graag ziet dat de bijzondere waarde en geschiedenis van het gebied bewaard blijven. Op het bedrijventerrein staan karakteristieke panden, zoals de voormalige zeepfabriek. Dit industrieel erfgoed wil de gemeente behouden én de rest van de herontwikkeling moet er goed op aansluiten. De gemeenteraad heeft kortgeleden aangeven wat zij belangrijk vindt om rekening mee te houden als gebieden ontwikkeld worden. Dan gaat het om voldoende groen, om goede toegankelijkheid, voorzieningen. Het terrein van het bedrijf Henkel wordt mogelijk door de gemeente gekocht.

Ideeën, wensen en dromen op tafel leggen
Wie mee wil denken of betrokken wil zijn kan zich melden op de projectwebsite van dit gebied. Op donderdagavond 23 november is een eerste bijeenkomst waarop inwoners, ondernemers en medewerkers van organisaties hun ideeën, wensen en dromen op tafel kunnen leggen. De gemeente heeft ook een inspiratiegroep die dieper ingaat op de verschillende opties. Daarnaast nodigt de gemeente inwoners uit om op een later moment via een online vragenlijst en op de website verder mee te denken. De gemeente neemt alle inbreng, in samenspraak met de ontwerpende partij, mee als input voor het concept-ontwerp.

In de zomer van 2024 duidelijkheid
Een herontwikkeling van een bedrijventerrein neemt veel tijd in beslag. De gemeente begint met een zogenoemd ontwikkelkader. Dit ontwikkelkader maakt met tekst en beeld duidelijk welke kenmerken het gebied moet krijgen: Hoe ziet het gebied er straks uit? Wat kun je er doen: wonen, winkelen en/of recreëren? En hoe voelt het als je er rondloopt? Het ‘Ontwikkelkader Zeepfabriek’ moet de gemeenteraad rond de zomer van 2024 kunnen vaststellen. Vervolgens gaat een projectontwikkelaar het ontwikkelkader uitwerken tot een concreet plan. Ook hier worden de mensen die meedenken bij betrokken.

Op termijn rondleidingen op het terrein
Veel inwoners hebben weleens voor de hekken van het terrein gestaan, nieuwsgierig naar hoe het er daarachter uitziet. De hekken gaan voorlopig nog niet weg. Maar er volgen op termijn wel rondleidingen door het gebied, dat met recht een verborgen parel van Nieuwegein is te noemen.

Ecolab

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk