Beantwoording van brieven over de WMO

De fractie van de Verenigde Senioren Partij (VSP) heeft het college een brief geschreven waarin zij haar zorgen uitspreekt over de gevolgen van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De fractie Christen Democratisch Appel (CDA) heeft een verzoek ingediend tot initiatief "1 ouderen loket wonen, welzijn en zorg". Het CDA verwijst hierbij naar het belang van een dergelijk loket met het oog op de WMO. De strekking van de beantwoording van beide brieven is dat het college op 15 maart het plan van aanpak WMO heeft geaccordeerd. Het plan van aanpak is geagendeerd op 7 april tijdens de vergadering van de commissie SOC en zal ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad op 19 mei.Inhoudelijke beantwoording van de brief van de fractie van de VSP is niet mogelijk. Het loopt vooruit op het voorbereidingsstraject en de besluitvorming van de gemeente. Het verzoek van het CDA voor het inrichten van een loket is een onderdeel van de uitwerking van de WMO in Nieuwegein. De gemeente is bezig dit op te zetten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk