Batau noord moet groen blijven

De leden van het gemeentelijke ontwerpteam en negen ambassadeurs spraken donderdag 24 november j.l. met elkaar over het basisplan voor Batau noord in het kader van NIEUWegein GROEN. Deze bijeenkomst werd door alle deelnemers als zeer constructief ervaren. Belangrijkste conclusies waren dat gemeente en bewoners het op hoofdlijnen met elkaar eens zijn en dat Batau noord groen moet blijven.Landschapsarchitect Maria Geelen gaf  voorbeelden van hoe bezuinigd kan worden op het budget. Zo kan onderhoudsintensieve beplanting, als die aan vervanging toe is, door onderhoudsarme beplanting worden vervangen. In sommige gevallen kan gras de plaats van struiken innemen. De kleine groenvoorzieningen in de straten wil men samengevoegen tot één grote. Hierbij zou maatwerk moeten worden toegepast ten aanzien van indeling en beplanting, aansluitend bij de situatie ter plekke. De ambassadeurs waren het op veel punten eens met de gemeente. Het verwijderen van struiken op bepaalde plaatsen kan de situatie overzichterlijker en veiliger maken, meenden zei. Alhoewel ze geen voorstander van te veel gras zijn. Zij vonden zelfbeheer van groen een goed idee, maar gaven aan dat dan eerst het achterstallige onderhoud weggewerkt moet worden. Volgens de voorzitter van het ontwerpteam zal dat uiteraard eerst worden aangepakt voor er zelfbeheer van start gaat. Daarna worden er goede afspraken met de betrokken bewoners gemaakt, waarna deze optimaal begeleidt zullen blijven. Het gaat hier niet om een bezuinigingsmaatregel, maar om de betrokkenheid bij het groen in de wijk te vergroten.De kinderspeelplaatsen kwamen ook aan bod. De bewoners ergeren zich aan de slechte staat waarin de meeste zich bevinden. Aangezien er weer meer jonge gezinnen in de wijk komen wonen, groeit de behoefte aan deugdelijke speelvoorzieningen, die ook op de goede plekken moeten komen. Afgesproken werd dat de gemeente een voorstel maakt voor de locaties die in de toekomst gehandhaaft blijven.De inbreng van de groen-ambassadeurs wordt verwerkt in het basisplan, dat op 20 december wordt gepresenteert aan de 60 ambassadeurs van NIEUWEgein GROEN.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk