Balkenloods aan de Oude Sluis

Het College heeft besloten de verleende monumentenvergunning voor de balkenloods Oude Sluis 12 te handhaven. De vijf ingediende bezwaren zijn ongegrond of niet ontvankelijk verklaard. Het College vindt dat de karakteristiek van de balkenloods voldoende blijft gehandhaafd en dat de balkenloods door de bouwplannen niet op ontoelaatbare wijze wordt veranderd dan wel ontsierd. Het College baseert haar mening op onderzoek en deskundigenadviezen. Volgens de verleende vergunning mag de balkenloods zodanig worden verbouwd / gerestaureerd, dat daarin een verkoopruimte voor kleding wordt gerealiseerd. De volgende stap is dat de bouwaanvraag voor de Balkenloods in behandeling wordt genomen.

Tijdens de behandeling van de bezwaarschriften zijn de deskundigenadviezen opnieuw bestudeerd. In het belang van een zorgvuldige besluitvorming heeft het College nader advies gevraagd aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de gemeentelijke monumentencommissie. Beide adviesorganen hebben een positief

advies uitgebracht.

Van de Balkenloods wordt de linker zijgevel verhoogd, waardoor de dakhelling van de loods flauwer wordt. Er wordt een dubbele deur in de zijgevel geplaatst, een deur in de achtergevel en een inpandig portiek in de voorgevel. Aan rotting onderhavige houten elementen van de balkenloods, zoals de verticale houten wanddelen, worden vervangen, waarbij de oorspronkelijke structuur blijft behouden. De overkapping tussen het pand Oude Sluis 10 en 12 maakt geen onderdeel meer uit van de monumentenvergunning.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk