Baggeraars vissen auto uit de Hollandse IJssel

Op dit moment wordt, in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de Gekanaliseerde Hollandse IJssel (GHIJ) uitgebaggerd. Deze baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemer J.P. Schilder BV uit Ursum. De werkzaamheden waren sinds afgelopen week, na een periode van vorst, weer hervat.

Vandaag werd in het stuk van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel ter hoogte van de IJsselsteinseweg 55, beter bekend als De Doorslag, een voertuig gevonden. De baggeraars hebben het voertuig van de bodem gehaald en op het droge gelegd. De politie was hierbij aanwezig. Hoe lang het voertuig in het water heeft gelegen is nog onbekend.

Het voertuig zal volgens het geldende protocol, naar de overstortlocatie aan de Parallelweg in Nieuwegein worden gebracht, waar de politie een onderzoek zal houden. Onderzocht zal worden of het voertuig expres is gedumpt in De Doorslag en/of het iets te maken heeft met een eventueel misdrijf.

Bij het baggeren wordt er van alles gevonden: afval, winkelwagens, uitlaten van auto’s, leidingen, hout, banden. Een vondst als deze komt niet alledag voor.

Baggeren van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel
Sinds de jaren ’70 is er nagenoeg niet meer gebaggerd. De werkzaamheden zijn nodig om de vaarweg voldoende diep te houden. Ook kan er meer water door de GHIJ stromen. Hierdoor is de afvoer van water in natte perioden en de aanvoer van water in droge perioden gewaarborgd, net als de aanvoer van zoet water naar West-Nederland tijdens extreme droogte.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk