Katern

Avond voor de Stad op donderdag 3 februari

Op donderdag 3 februari vindt de eerste Avond voor de Stad van de maand plaats. Dit is tevens de eerste bijeenkomst van de raad in lange tijd die weer op het Stadshuis gehouden wordt. Helaas is de vergadering voor publiek niet fysiek toegankelijk. Uiteraard kunt u de vergadering digitaal volgen óf terugkijken via nieuwegeinseraad.live/stream1 en nieuwegeinseraad.live/stream2. Tijdens deze avond zal de gemeenteraad onder meer de volgende onderwerpen behandelen:

  • Betere Buurten
    Het programma Betere Buurten heeft als doel om de buitenruimte in de wijken samen met bewoners te verbeteren. Het programma wordt doorlopend geëvalueerd en ontwikkeld. Zo krijgt inmiddels niet alleen de fysieke buitenruimte aandacht, ook aan onderwerpen als veiligheid, gezondheid en armoede wordt gewerkt. Deze avond wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de huidige stand van zaken.
  • Onderzoeksopdracht de groeiende stad en toelichting barcode Utrecht
    Nieuwegein is een groeiende stad en deze groei moet op de juiste manier worden vormgegeven. De raad en de wethouder gaan met elkaar in gesprek over de inrichting van de A12-zonde en over de algemene visie van Nieuwegein op de ontwikkeling van de stad. Ook zullen zij spreken over een instrument dat de gemeente Utrecht hanteert om de groei van woningen gelijk op te laten lopen met de groei van bijvoorbeeld groen, sport en infrastructuur.
  • Vernieuwing van sportvoorzieningen en schoolgebouwen Rijnhuizen
    In 2017 heeft de raad naar aanleiding van onderzoek besloten tot vernieuwing van school- en sportgebouwen in een aantal Nieuwegeinse wijken. Een update van dit onderzoek heeft tot nieuwe inzichten geleid. Deze inzichten worden met de raad gedeeld.

Inspraak
Heeft u een onderwerp dat niet op de agenda staat, maar dat u wel graag onder de aandacht brengt van de gemeenteraad? Dan bent u van harte welkom tijdens de inspraakronde. U meldt zich hiervoor tot uiterlijk 2 februari 20.00 uur aan door te mailen naar griffie@nieuwegein.nl of door te bellen naar 14030 en te vragen naar de griffie. Als meespreker bent u uiteraard van harte welkom op het Stadshuis.

Tot slot
Kijk voor meer informatie over deze én andere onderwerpen waarover de gemeenteraad op 3 februari in gesprek gaat op https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website: www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk