Avond voor de Stad op donderdag 19 oktober aanstaande

Op 19 oktober vindt de eerste Avond voor de Stad plaats in aanloop naar de raadsvergadering van 2 november. Een belangrijk thema tijdens deze raadsvergadering zijn de Nieuwegeinse financiën en dat is tijdens de voorbereidende avonden dan ook terug te zien.

Volgende week op de agenda:

• Nota Kapitaalgoederen 2024-2027 gemeentelijk vastgoed
Onder het gemeentelijk vastgoed vallen gebouwen die de gemeente bezit en die gebruikt worden voor de eigen organisatie, of voor maatschappelijke doelen (zoals zorg en onderwijs). In de nota kapitaalgoederen is te lezen hoe het gemeentelijk vastgoed ervoor staat, welke doelen de gemeente zich stelt op het gebied van onderhoud en beheer en hoe zij die doelen wil bereiken. De gemeenteraad wordt op 2 november gevraagd de nota goed te keuren; deze avond zullen de leden debatteren over de inhoud ervan.

• Vitale scholen
Tijdens de raadsvergadering van 2 november zal de raad het raadsvoorstel Vitale scholen Nieuwegein behandelen. Met dit raadsvoorstel wil de gemeente ervoor zorgen dat verouderde sport- en schoolgebouwen in Nieuwegein vernieuwd worden en weer up-to-date zijn. Bovendien wil de gemeente de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de basisschoolgebouwen terugleggen bij de schoolbesturen, zoals in de meeste gemeenten.

Zoals gewoonlijk bent u welkom om de vergadering bij te wonen op het Stadshuis. Online volgen kan via NieuwegeinseRaad.live/Stream1.Via deze link vindt u ook de volledige agenda van de vergadering en alle bijbehorende stukken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk