‘Avond voor de Stad’

Het zijn drukke tijden voor de raad. Donderdag 10 november begint de nieuwe vergadercyclus met een goedgevulde agenda; er wordt zowel in de Raadzaal als in de Gildenborchzaal vergaderd om alle onderwerpen te kunnen bespreken. Daarnaast gaat de raad op zoek naar een nieuwe burgemeester. Meer over deze zoektocht vindt u op nieuwegein.nl/nieuweburgemeester. Onder andere de volgende onderwerpen worden op 10 november besproken:

• Bestuursrapportage RUD – raadsvoorbereidend
De RUD (regionale uitvoeringsdienst) voert milieutaken uit voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. Omdat het een gemeenschappelijke regeling is, moet de raad mede oordelen over de financiële huishouding. Tijdens dit onderdeel bereidt de raad zich voor op de Raadsvergadering van 24 november, als de bestuursrapportage vastgesteld moet worden.

• Aankoop winkelcentrum Kauwenhof – dialoog met de stad/raadsvoorbereidend
De aankoop van winkelcentrum Kauwenhof door de gemeente wordt deze avond in twee vormen besproken. Om te beginnen gaat de raad met de stad in gesprek. U bent van harte welkom om over dit onderwerp mee te spreken. Als u dat wilt, kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar griffie@nieuwegein.nl. Na de dialoog met de stad is er ook tijd en ruimte voor de raadsleden om onderling in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan het college.

• Leefbaarheid en veiligheid – informatief
Tijdens dit informatieve onderdeel wordt de raad bijgepraat over het Nationaal Program- ma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit programma houdt in dat een aantal gebieden in Nederland de mogelijkheid krijgen om zich volgens een langjarige aanpak te ontwikkelen. In Nieuwegein is dit gebied de zogenaamde Centrale As, met daarin onder meer de wijken Jutphaas-Wijkersloot, Merwestein en Fokkesteeg. In deze wijken liggen uitdagingen op het gebied van leefbaarheid, jeugd en veiligheid. Met het programma hoopt het bestuur van Nieuwegein tot een goede aanpak te komen. Burgemeester Frans Backhuijs zal als portefeuillehouder van dit onderwerp een en ander toelichten aan de raad.

Tot slot
Voor de volledige agenda’s, de bijbehorende stukken en de livestream gaat u naar NieuwegeinseRaad.live/Stream1 en ~Stream2. Uiteraard bent u ook welkom op het Stadshuis om de vergadering fysiek bij te wonen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk