Avond voor de Stad

Omdat de Avond voor de Stad van 7 april jl. is komen te vervallen, is deze in zijn geheel verplaatst naar 14 april aanstaande. Daarom hieronder nogmaals de aankondiging. Publiek is welkom om de bijeenkomst bij te wonen, maar de avond is ook digitaal te volgen via het vaste kanaal van de gemeenteraad.

De raad vergadert op deze avond zowel in de Raadzaal als in de Gildenborchzaal en zal daar onder meer de volgende onderwerpen behandelen:

Inspraakronde
Dit moment is bedoeld voor inwoners om onderwerpen in te brengen die niet op de agenda staan. Heeft u een thema dat u graag onder de aandacht van de raad wilt brengen? Neem dan contact op met de griffie via griffie@nieuwegein.nl.

Aankoop Mondriaanlaan 3-7
De gemeente heeft een bod uitgebracht op het gezondheidscentrum aan de Mondriaanlaan met als doel de realisatie van een hospice en een logeerhuis. Het bod is geaccepteerd en de koopovereenkomst is getekend onder voorwaarde van goedkeuring van de financiering door de raad. Daarmee is de raad op dit moment aan zet om hierover een oordeel te vormen.

Wijziging Huisvestingsverordening
Er ligt een voorstel klaar waarmee opkoopbescherming wordt ingevoerd. Huizen mogen hiermee niet meer zonder vergunning worden verhuurd. De raad wordt gevraagd een oordeel te vormen over dit voorstel.

Intermezzo Fietsenambassadeur
Linda Blankenstein van Nieuwegein Fietst geeft een toelichting op de activiteiten en speerpunten van 2022.

Duurzaam Bouwen Woningbouw
De raad wordt gevraagd een oordeel te vormen over het Omgevingsprogramma Duurzaam Bouwen Woningbouw. Hierin staan allerhande uitgangspunten in het kader van duurzaam bouwen. De ambitie van de gemeente om de groei van de stad op groene en duurzame wijze te realiseren, moet met het programma gestalte krijgen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren