Avond van de Raad op donderdag 30 september

Op donderdag 30 september is er vanaf 20.00 uur weer een Avond van de Raad. Omdat het kabinet per 25 september het thuisadvies versoepelt naar ‘werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is’ en omdat de 1,5 meter afstand wordt losgelaten heeft de gemeenteraad besloten om 30 september voor het eerst weer fysiek te gaan vergaderen op het Stadshuis. Tijdens de vergadering wordt van iedereen gevraagd zich te houden aan de basisregels zoals het thuisblijven bij klachten en goede hygiëne en zal er zoveel als mogelijk worden geventileerd.

Ook publiek en meesprekers zijn weer welkom bij de Avond van de Raad. Daarbij wordt het aantal plaatsen op de publieke tribune gemaximeerd om te voorkomen dat we met overvolle vergaderruimtes te maken krijgen. Wilt u op de publieke tribune plaatsnemen tijdens de Avond van de Raad van 30 september? Meldt dit dan uiterlijk op 30 september om 12.00 uur bij de griffie via griffie@nieuwegein.nl of telefoonnummer 14030. Afhankelijk van de ontvangen verzoeken wordt dan gekeken of er ruimte is. Uiteraard blijft het daarnaast voor iedereen mogelijk de Avond van de Raad digitaal live mee te kijken en terug te kijken via de desbetreffende agendapagina op https://ris2. ibabs.eu/Nieuwegein.

De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:
Raadzaal:

• Dialoog raad met de stad: Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie
Op 1 april 2021 heeft de gemeenteraad de Mobiliteitsvisie Nieuwegein 2030 vastgesteld. Met dit uitvoeringsprogramma heeft het college deze visie uitgewerkt. De gemeenteraad gaat graag met u als inwoner in gesprek over de voorgestelde uitwerking waarin onder meer aandacht is voor het behoud van een goede bereikbaarheid per auto in en rondom Nieuwegein, optimalisatie en uitbreiding van het fietsnetwerk, verbetering van openbaar vervoer en het terugdringen van negatieve effecten van autoverkeer.

• Dialoog raad met de stad: Startnotitie A12 zone
De startnotitie A12 zone gaat over de mogelijkheid om extra woningen te realiseren in een nieuw stuk stedelijk gebied om zo een bijdrage te leveren aan de woningvoorraad in de Utrechtse regio. Daarnaast biedt deze ontwikkelingsmogelijkheid kansen om een aantal issues waar we als stad tegenaan lopen aan te pakken, zoals het terugdringen van milieuhinder van de A12, het versterken van OV- en fietsverbindingen en investeringen in landschap en recreatiemogelijkheden. De gemeenteraad gaat graag met u in gesprek over het mogelijk ingaan van de komende onderzoeksfase van de toekomstige ontwikkelingen in de A12 zone en het opstarten van de dialoog met de stad hierover.

• Dialoog college met de raad: Groeiende stad (woningbouw)
Het college gaat met de gemeenteraad in gesprek over de mogelijkheden van woningbouw en informeert de gemeenteraad over de uitkomsten van een aantal onderzoeken naar de mogelijkheden voor meer sociale huur en middenhuur in Nieuwegein.

Te bekijken via: www.nieuwegeinseraad.live/stream1

Zaal 008:

• Raadsvoorbereidend: Voorbereidingskrediet Parkeergarage P15
Het college vraagt de gemeenteraad 814.400,- ter beschikking te stellen ter voorbereiding van de bouw van parkeergarage Zuid. Van dit bedrag kan onder andere grond worden aangekocht van het Antonius-ziekenhuis. De gemeenteraad gaat met elkaar in debat over het al dan niet toekennen van het krediet.

• Dialoog college met de raad: Onderzoek naar vitale scholen
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor de vernieuwing van scholen in Nieuwegein is in volle gang. Het college informeert de gemeenteraad over de eerste inzichten op de vraag of bestaande scholen kunnen worden behouden of op een hoogwaardige manier kunnen worden vernieuwd.

Te bekijken via www.nieuwegeinseraad.live/stream2

Meepraten bij de dialoog raad met de stad over de Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie en de startnotitie A-12 zone? Meld u, tot uiterlijk 24 uur van tevoren, aan via email: griffie@nieuwegein.nl of door te bellen naar 14 030 en te vragen naar de griffie.

Tot slot
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende vergaderstukken van deze avond vinden via https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website van de gemeente Nieuwegein. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren