Katern

Avond van de Raad op donderdag 16 september

Op donderdag 16 september is er weer een digitale Avond van de Raad. Alle inwoners uit Nieuwegein  zijn daarbij online van harte welkom om 20:00 uur. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

Raadzaal:
• Dialoog college met de raad: Transitievisie warmte
Het college wil graag met de gemeenteraad in dialoog over de concept Transitievisie Warmte Nieuwegein. Iedere gemeente stelt een Transitievisie Warmte op waarin staat hoe er invulling gegeven wordt aan de opgave uit het Klimaatakkoord. In het klimaatakkoord is afgesproken dat de woningen en gebouwen in Nederland in 2050 goed geïsoleerd zijn en verwarmd worden met duurzame warmte (hetgeen betekent geen aardgas of andere fossiele brandstoffen meer gebruiken in onze gebouwen).

• Dialoog college met de raad: Afwegingskader Locatie Aardwarmte
Het college gaat met de gemeenteraad in gesprek over het aangescherpte Concept Afwegingskader Aard- warmte en wil de raad informeren over hoe de inbreng van de gehouden Aardwarmtelabs is verwerkt.

Bovenstaande vergadering is te bekijken via: www.nieuwegeinseraad.live/stream1

Zaal 008:
• Dialoog raad met de stad en college: Post Corona tijdperk en corona-update
De Rekenkamercommissie heeft een onderzoeksrapport naar de MOR meldingen, bezwaar en beroep aangeboden aan de gemeenteraad. Tijdens het dialoog wil de gemeenteraad met college en rekenkamercommissie ingaan op de volgende zes aanbevelingen die toegelicht zijn in de aanbiedingsbrief en het onderzoeksrapport Meldingen Openbare Ruimte (MOR) en Bezwaar en Beroep.

• Dialoog college met de raad: Participatienota
De gemeente werkt aan een nieuw participatiebeleid, als een manier waarop met en in de stad gezamenlijk maatschappelijke opgaven opgepakt worden. Het college wil graag de concept-participatienota met de gemeenteraad bespreken om te toetsen of door de stad en raad ingebrachte elementen voldoende zijn verwerkt. Ook wil het college graag verdiepend in gesprek over burgerraden en burgerfora.

Bovenstaande vergadering is te bekijken via: www.nieuwegeinseraad.live/stream2

Meepraten bij de dialoog raad met de stad Post Corona tijdperk en corona-update?
Meld je tot uiterlijk 24 uur van tevoren aan via email: griffie@nieuwegein.nl of door te bellen naar 14 030 en te vragen naar de griffie.

Tot slot
U kunt de volledige agenda vinden via https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@ NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein) en website www.nieuwegein.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren