Katern

Avond van de Raad donderdag 27 mei

Op donderdag 27 mei is er weer een digitale Avond van de Raad. U bent daarbij online van harte welkom om 20:00 uur.  De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda: Raadzaal:

 • Dialoog college met de raad: Evaluatie Betere Buurten (20:15 uur)

  In november 2020 is de evaluatie over de eerste Betere Buurten afgerond en ter informatie aan de raad toegestuurd. Het college heeft in de evaluatie een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd, waarover zij met de raad in gesprek wil gaan. Het college wil eind 2021 een nieuw programmaplan Betere Buurten aan de raad voorleggen, dat een doorontwikkeling van het huidige plan omvat.

 • Informatief: Aanpak Leefbaarheid en Veiligheid (21:20 uur)
  Het college wil de gemeenteraad informeren over de Vitale Wijken aanpak, waaraan Nieuwegein gaat deelnemen.
  Dit is een gebiedsgerichte aanpak op de thema’s leefbaarheid en veiligheid. Deze aanpak wordt ook gestimuleerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. De centrale as (dit zijn de wijken Jutphaas Wijkersloot, Merwestein, Fokkesteeg, een deel van Zuilenstein, Batau-noord en Batau-zuid) in Nieuwegein gaat aan deze gebiedsgerichte aanpak deelnemen. Omdat Nieuwegein één van de 15 steden is die meedoet in de aanpak, is dit voor de stad een kans om extra financiering te ontvangen om de fysieke en maatschappelijke opgaven in de genoemde wijken snel op te kunnen pakken.
  Te bekijken via www.nieuwegeinseraad.live/stream1
 • Donderdag 20 mei is er ook een Avond van de Raad met o.a. Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) zienswijze programma- begroting 2022 en Integraal ruimtelijk perspectief U16.
  Kijk live mee via www.nieuwegeinseraad.live/stream1

  Tot slot
  U kunt de volledige agenda vinden via https://ris2.ibabs.eu/nieuwegein. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via telefoonnummer 14 030 of via het e-mailadres: griffie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk