Avond van de Raad 12 mei over Rundu en het MEC

Op donderdag 12 mei is er weer een digitale Avond van de Raad. U bent daarbij online van harte welkom om 20:00 uur. De volgende onderwerpen staan onder andere op de agenda:

Raadzaal:
• Inspraakronde (20:00 uur)
Heeft u een onderwerp of thema wat niet op de agenda staat maar wat u wel graag onder de aandacht brengt van de gemeenteraad? Dan kunt u de inspraakronde hiervoor goed gebruiken. Inspreken kan door aan u te melden via de grifie@nieuwegein.nl. Let op, dit kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.

• Dialoog raad met de stad: stedenband Rundu
Gemeente Nieuwegein heeft sinds 1994 een stedenband met de stad Rundu in Namibië. Naar aanleiding van een reactie op verzoek van de gemeenteraad, komt naar voren dat de formele stedenband sinds 2016 nauwelijks inhoudelijk invulling heeft gekregen. Het college stelt voor om de formele stedenband te beëindigen en de ondersteuning aan Werkgroep Rundu in het kader van de Sustainable Development Goals voort te zetten.

• Raadsvoorbereidend: Nieuwbouw nanciën Milieu Educatief Centrum (MEC)

Te bekijken via www.nieuwegeinseraad.live/stream1

Meespreken bij Stedenband Rundu?
De gemeenteraad hoort graag uw mening over dit voorstel. Kunt u zich vinden in dit besluit, of is er nog iets waar rekening mee moet worden gehouden? Oftewel, wilt u nog wat meegeven voordat het besluit valt? Geeft u zich dan op als meespreker. Aanmelden kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren via grifie@nieuwegein.nl De grif e zorgt dan voor uw deelname aan de vergadering. Vermeld daarbij ook in 2 zinnen waarover u het woord wilt voeren.

Zaal 008:
• Raadsvoorbereidend: BGHU zienswijze begroting 2022 en jaarrekening 2020

• Raadsvoorbereidend: Werkwijss zienswijze begroting 2022

Te bekijken via www.nieuwegeinseraad.live/stream2

Tot slot
U kunt hier de volledige agenda vinden. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws van onze gemeenteraad via de Facebook-pagina (@NieuwegeinseRaad), Twitter (@raadngein). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de grif e via telefoonnummer 14 030 of via het emailadres: grifie@nieuwegein.nl.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk