Auto op waterstof? Tanken kan vanaf nu in Nieuwegein

Op vrijdag 8 oktober is het eerste waterstof tankstation in onze provincie geopend. Personenauto’s, bussen en vrachtwagens kunnen allemaal terecht in Nieuwegein.

De komst van het waterstoftankstation van Hysolar/Greenpoint sluit naadloos aan bij het ‘Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht’, dat inmiddels door bijna 100 organisaties is ondertekend. De volgende stap na de opening van het tankstation is productie van groene waterstof, gepland voor realisatie in 2022. Tot die tijd wordt bij het tankstation waterstof met CO2-compensatie aangeboden.

De EU vindt het belangrijk dat we minder CO2 uitstoten, maar liefst 55% in 2030 t.o.v. de situatie in 1990. Op regionaal niveau is de provincie Utrecht een van de initiatiefnemers geweest tot het genoemde waterstofconvenant. “Ik ben erg blij dat hier in Nieuwegein het eerste publieke waterstoftankstation is gerealiseerd. Dit is een grote mijlpaal binnen het Convenant waterstof in mobiliteit provincie Utrecht, en een belangrijke stap in de mobiliteitstransitie naar een gezonde leefomgeving, goede luchtkwaliteit en duurzamer vervoer,” aldus Arne Schaddelee, gedeputeerde provincie Utrecht.

Marieke Schouten, wethouder gemeente Nieuwegein, voegt hieraan toe: “Mooi om te zien dat dit lokale initiatief – met veel dank aan de provincie – goed past in de Europese strategie voor waterstof. Natuurlijk ben ik trots dat het eerste publieke waterstoftankstation hier in Nieuwegein is geopend. Het gebruik van groene waterstof voor het verduurzamen van zwaar transport, of zware voertuigen, zoals bij het bedrijf Scholman, helpt de uitstoot van CO2 terug te dringen. Ook de scheepsvaart kan veel baat hebben bij groene waterstof op de drukke vaarwegen rond onze stad: het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek.”

Van links naar rechts: burgemeester van Nieuwegein Frans Backhuijs, gedeputeerde Arne Schaddelee en Diederik Samson, kabinetschef van Europees commissaris Frans Timmermans. Helemaal rechts Jos Boere van KWR.

Continue innovatie
Het gebruik van groene waterstof zit nog in de pioniersfase, maar gezien het belang van de energietransitie en het terugdringen van uitstoot (denk aan stikstof, fijnstof) staan – geheel toepasselijk – alle lichten op groen. Voor de verdere opschaling en uitrol van het systeem blijft verdere innovatie hard nodig. Daar werken de partners in ‘Hysolar’ hard aan mee. Gericht op het streven naar maximaal rendement én duurzaamheid onderzoeken we nu al hoe de restwarmte die vrijkomt bij de productie van waterstof lokaal ingezet kan worden. Een stap om het totale systeem nog duurzamer te maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk