Katern

Atrium en de Nota samen met de stad

In de afgelopen raadsvergadering lagen twee grote dossiers voor. De verbouwing van het Atrium (de centrale hal in het stadhuis) en de Participatienota voor de stad. Alma Feenstra van GroenLinks in Nieuwegein: ‘Beide onderwerpen waar GroenLinks Nieuwegein zich volop mee bezig heeft gehouden. En bijvoorbeeld in de nota Samen met de Stad ziet GroenLinks dan ook veel van die inbreng terug. Want in de afgelopen jaren heeft GroenLinks regelmatig ervaren dat er nog veel verbeterd kan worden in het meepraten en serieus nemen van kennis en opvattingen van onze inwoners.’

Feenstra van GroenLinks Nieuwegein

In Nieuwegein zijn veel inwoners op vele terrein enorm actief. Ook deze inwoners moeten volgens GroenLinks goed gehoord worden en hun inzet en expertise gehonoreerd. Feenstra: ‘GroenLinks vindt het dan ook goed om te lezen dat er een verkenning wordt gedaan naar burgerraden begin 2022. Een Burgerforum kan een belangrijke toegevoegde waarde hebben als een van de instrumenten om participatie en betrokkenheid van de burgers te organiseren bij complexe maatschappelijke vraagstukken. GroenLinks ziet het op gepaste wijze inzetten van dit instrument als extra mogelijkheid om meer inwoners te binden aan het wel en wee van hun stad. Want door een goede selectie is een representatieve mix van stadsgenoten samen te stellen waarmee over een langere periode de dialoog kan worden opgebouwd.’ GroenLinks heeft ingestemd met het raadsvoorstel voor de nieuwe Participatienota.

De begane grond van het Stadshuis in de binnenstad van Nieuwegein (Atrium)
Het tweede onderwerp van de afgleopen raadsvergadering was de herinrichting van het Atrium in het Stadshuis. Een veel besproken onderwerk. ‘Voor GroenLinks een zogenaamd hoofdpijn-dossier’ aldus Feenstra.

De gemeenteraad is gevraagd om in te stemmen met nóg eens een enorme investering in dit dure Stadshuis. Jaarlijks kost het de gemeenschap ongeveer 300.000 euro! ‘In de afweging voor GroenLinks speelt belangrijk mee dat ze inhoudelijk enthousiast is over het plan om een aantal publieksfuncties, zoals Bibliotheek, GGD, WIL op de begane grond te vestigen en in het zicht van elkaar. GroenLinks denkt dat de zeer gewenste samenwerking hiermee een goede impuls krijgt en vooral dat deze publieke diensten beter bereikbaar worden voor onze inwoners.’

Feenstra: ‘Het nog langer voort laten bestaan van de zielloze benedenverdieping vind GroenLinks onwenselijk en zien ze als een vervelende erfenis van de oorspronkelijke bouw van het Stadshuis. We vrezen dat nóg langer uitstellen tot nóg hogere kosten gaat leiden. Dan liever nú nog gebruikmaken van de historisch lage rentestand. Dus ondanks het groot bezwaar tegen de hoge kosten heeft GroenLinks ingestemd met het voorstel voor de verbouwing van het Atrium, zodat deze plek gaat fungeren als ontmoetingsplek voor het grote aantal nieuwe inwoners dat in City komt wonen.’

‘De wethouder heeft in de raad geantwoord dat ook zeker de bedoeling is. Hiermee is er geen aparte voorziening nodig en kan een aparte voorziening als buurtontmoetingscentrum uitgespaard worden.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk