Art. 42 brief CDA over uitbreiding scholen Galecop

Het CDA heeft vragen gesteld over de beoogde uitbreiding van de scholen in Galecop en de situatie met betrekking tot de noodgebouwen in het gebied. Het college van B&W heeft schriftelijk geantwoord dat een voorbereidingsgroep, waarin onder andere de scholen zijn vertegenwoordig, ruim een jaar bezig zijn geweest om daarvoor Voorlopig Ontwerp (VO) te maken. De kostenraming van het VO was echter hoger dan het beschikbare budget. Daarom heeft het college op 17 augustus jl. besloten een locatie in de Galecopperzoom te betrekken bij de planvorming.

Gekozen is een plan uit te werken voor een permanente 12-klassige basisschool. Hierin zijn tevens enkele lokalen opgenomen voor leerlingen uit Blokhoeve, waar geen school gebouwd zal worden. Na de bouw zal De Toonladder verhuizen naar de Galecopperzoom en daarmee komt hun huidige gebouw aanvullend beschikbaar voor de Lucasschool.

De Koningin Julianaschool zal daarnaast op de huidige locatie moeten uitbreiden met 4 permanente lokalen. Het CDA heeft tevens de zorg uitgesproken over de technische staat van een van de noodgebouwen. Er is aandacht gevraagd voor het onderhoud. Het college heeft aangegeven dat hierover al contact was gelegd tussen de school in kwestie en de gemeente. Door bovenstaande vertraging zal helaas langer dan bedoeld, gebruik moeten worden gemaakt van de noodlokalen. Overigens zullen twee van de drie noodgebouwen direct kunnen verdwijnen nadat genoemde uitbreidingen zijn afgerond. Getracht wordt dit zo spoedig mogelijk te realiseren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren