Archeologisch erfgoed in kaart gebracht

Na intensieve samenwerking tussen de gemeente Nieuwegein, het archeologisch adviesbureau RAAP en de werkgroep Cultuurhistorie van de Historische Kring Nieuwegein, is de archeologische waardenkaart van de gemeente Nieuwegein gereed en daarmee is het archeologisch erfgoed van Nieuwegein in kaart gebracht. Op maandag 13 mei om 11.00 uur zal wethouder Hans Reusch in Museum Warsenhoeck de door het bureau RAAP vervaardigde kaart overhandigen aan de Historische Kring Nieuwegein.

Een archeologische waardenkaart is de weergave van archeologische waarden op een kaartbeeld. Onder archeologische waarden worden verstaan de te verwachten archeologische waarden en reeds vastgestelde aanwezige archeologische waarden. Gemeenten zijn in Nederland verplicht het aanwezige erfgoed te beschermen. Een archeologische waardenkaart zal bij ruimtelijke- en bouwplannen inzicht geven in welke mate in een gebied rekening dient te worden gehouden met bekende en verwachte archeologische bijzonderheden.

De werkgroep Cultuurhistorie van de Historische Kring Nieuwegein, die dit jaar 35 jaar bestaat, houdt zich sinds de oprichting van de vereniging bezig met archeologisch onderzoek. Van de kennis van het Nieuwegeinse grondgebied van deze werkgroep hebben de gemeente Nieuwegein en het bureau RAAP dankbaar gebruik gemaakt om te komen tot een goede waardenkaart van de gemeente. Daarvoor heeft de Historische Kring bovendien kaartmateriaal aangeleverd. Dat heeft de achterliggende vijf jaar geleid tot een intensieve en vruchtbare samenwerking. Nu de kaart gereed is zal die daarom aan de Kring worden overhandigd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren