Antwoord op Art. 42 brief van de VVD

De VVD-fractie heeft door middel van een artikel 42 brief op 16 juni 2005 gevraagd om geïnformeerd te worden over een aantal onderwerpen. Deze hebben betrekking op vandalisme rond scholen en spreidingsbeleid van leerlingen in het Primair Onderwijs. Het college van B&W stemt in met de voorgestelde beantwoording.De beantwoording gaat onder andere in op de keuze van het college om met behulp van surveillance diverse school complexen in Nieuwegein te beveiligen. Momenteel kiest het college voor deze maatregel en worden geen andere aanvullende maatregelen genomen.Over het spreiden van leerlingen geeft het college aan dat schoolbesturen bezig zijn een concept-convenant voor het spreiden van leerlingen in het Primair Onderwijs ontwikkelen. Nadat dit convenant gereed is kan integrale besluitvorming tussen gemeente en schoolbesturen plaatsvinden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren