Antwoord op art. 42 brief GroenLinks over generaal pardon asiela

De fractie Groenlinks heeft door middel van een artikel 42 brief gevraagd om geïnformeerd te worden over de volgende vragen: Deelt het college het afwijzende standpunt van de VNG inzake het voorstel van de Tweede Kamer? Kan het college aangeven om welke aantallen het in Nieuwegein gaat? Onderneemt het college eventueel samen met meer gemeenten initiatieven richting Tweede Kamer? Indien het voorstel ongewijzigd door de Tweede Kamer wordt vastgesteld, is het college dan voornemens mee te werken aan de uitzettingen?

Het college heeft samengevat het volgende antwoord gestuurd. Met betrekking tot het door de regering voorgenomen generaal pardon voor asielzoekers leven er wensen in de samenleving om dit pardon te verruimen. Het gemeentebestuur van Nieuwegein zal hierin geen actie ondernemen. Wel heeft het gemeentebestuur een open oog voor eventuele schrijnende situaties bij uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers en heeft hiertoe een tijdelijke noodopvang ondersteund.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk