Antwoord brief van GroenLinks door college

GroenLinks Nieuwegeinheeft vragen gesteld over geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke gassen ten gevolge van het overschrijden van de maximumsnelheid door het wegverkeer op het tracé Weg naar de poort, Wijkerslootweg en Zuidstedeweg.

Het college heeft aangeven dat door het handhaven van de maximumsnelheid kan de overlast worden beperkt. Dit is aanhangig gemaakt bij de politie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk