Antonius Ziekenhuis krijgt boete van 2,5 miljoen euro

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht/Nieuwegein krijgt een boete van 2,5 miljoen euro van de NZa wegens niet correct declareren. De NZa startte vorig jaar een onderzoek vanwege signalen van mogelijk niet correct declareren op 4 zorgtrajecten. Het St. Antonius liet daarop direct een extern onderzoek doen naar het gehele declaratieproces. Dat leverde 26 verbeterpunten op en een totaal van 24,6 miljoen euro aan niet correcte declaraties. Dit betaalt het ziekenhuis terug aan zorgverzekeraars. De verkeerde declaraties werden verstuurd in de periode van 2008 tot en met 2012. Het ging om jaarlijks 1% van de omzet.

Het St. Antonius werkte volop mee aan het toezichtsonderzoek door de NZa. Hoewel er geen sprake was van opzet, erkent het St. Antonius Ziekenhuis dat het declaratiefouten heeft gemaakt en maakt het schoon schip. Het ziekenhuis nam maatregelen om onjuist registreren en declareren per 1 januari 2013 en in de toekomst te voorkomen. Ook beloofde het ziekenhuis het teveel gedeclareerde bedrag terug te betalen. Daarover lopen nu gesprekken met Achmea en VGZ. Volgens het externe onderzoek dat het ziekenhuis liet uitvoeren zijn bij enkele van de onjuiste registraties zorgverzekeraars betrokken geweest. Deze registraties blijven echter onrechtmatig. De manier waarop het ziekenhuis heeft gehandeld nadat het constateerde dat er fout gedeclareerd was, is een voorbeeld voor andere ziekenhuizen. Bij het vaststellen van de boetehoogte heeft de NZa hiermee rekening gehouden.

Eén van de punten uit het onderzoek is dat voor patiënten die langer dan twee uur in het ziekenhuis waren, in sommige gevallen een standaard dagverpleging in rekening werd gebracht. Dat mag alleen op een afdeling die voldoet aan de criteria voor zo’n dagbehandeling; dat was niet altijd het geval. Ook bracht het ziekenhuis een spiraaltje in rekening bij zorgverzekeraars voor patiënten die dat al betaald hadden bij de apotheek.

Correct declareren is één van de speerpunten in het toezicht van de NZa. Onterecht hoge declaraties leiden tot onnodig hoge zorgkosten, die consumenten via de premies voor de basisverzekering betalen. Het is van belang dat verzekeraars en ziekenhuizen er alles aan doen om goed declareren te bevorderen. Bestuurders van ziekenhuizen spelen daarbij een belangrijke rol door in hun organisaties uit te dragen dat foute declaraties maatschappelijk onaanvaardbaar zijn. Zij dragen er verantwoordelijkheid voor dat er correct wordt gedeclareerd.

Het St. Antonius deelt deze mening en stelt daarom het onderzoeksrapport beschikbaar op zijn website opdat ook andere organisaties in de sector hiervan kunnen leren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren