Anna van Rijnpenning voor H.A.M. (Hennie) van der Hijden

Afgelopen woensdag heeft de heer H.A.M. (Hennie) van der Hijden de Anna van Rijnpenning ontvangen uit handen van burgemeester Frans Backhuijs. Hij krijgt deze onderscheiding vanwege zijn talrijke activiteiten op sociaal-maatschappelijk gebied die hij gedurende vele jaren heeft uitgevoerd. Hennie begon daar al mee in zijn tienerjaren toen hij medeoprichter was van de jeugdsoos in Fort Vreeswijk. Later was hij een actief bestuurslid van de restauratiecommissie van de Nicolaaskerk. Verder was hij penningmeester van de Ondernemerskring en organiseerde hij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Jutphaas.

Hennie van der Hijden met familie en de burgemeester (Foto: Kees van der Meer)

In zijn jonge jaren begon de heer Van der Hijden zijn eigen schildersbedrijf. Toen hij dat dertig jaar later aan zijn zoon overdroeg, had hij twaalf mensen in dienst. Als leider van zijn bedrijf was hij een aantal jaren voorzitter van de examencommissie van de vakopleiding schilders. Hij vond het prachtig jonge mensen een kans te kunnen geven. Maar hij zette zijn vakmanschap ook in voor verschillende activiteiten en projecten in Nieuwegein. Zo nam hij bij de realisatie van het Hospice in Nieuwegein 50% van het gehele schilderwerk voor zijn rekening, richtte hij een volledige relaxruimte in voor het personeel van de Geinsche Hof en verrichtte hij gratis schilderwerk bij de restauratie van de wipwatermolen. Bij het afscheid van zijn bedrijf zamelde hij geld in voor de Ronnie Tober Foundation.

Door zijn vele relaties en door zijn plezierige karakter was Hennie een graag geziene Nieuwegeiner, die overal voor gevraagd werd. Zo zat hij onder meer in de sponsorcommissie van tennisvereniging Oudegein en was hij bestuurslid voor de Nieuwegein Awards. Daarnaast deed en doet hij ook nog vrijwilligerswerk in het Antonius Ziekenhuis. Op zondagen rijden hij en zijn vrouw de bedden met patiënten naar de aula waar een kerkdienst wordt gehouden. Hij weet daarbij bij iedere patiënt op zijn minst een glimlach op het gezicht te toveren.

‘De heer van der Hijden is kortom iemand die midden in de samenleving staat, die zich inzet voor anderen op een vriendelijke manier. De Anna van Rijnpenning komt hem daarom meer dan toe’ aldus de gemeente Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk