Anna van Rijnpenning voor de heer P. Kee

Het college van B&W heeft besloten om de Anna van Rijnpenning toe te kennen aan de heer P. Kee uit Nieuwegein. Hij ontving de Anna van Rijnpenning op donderdag 9 mei uit handen van burgemeester Frans Backhuijs vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet voor verschillende organisaties in Nieuwegein. Klik hier voor meer informatie over de Anna van Rijnpennig.

Zo was hij van 1991 tot en met 1997 voorzitter van de Volksuniversiteit Nieuwegein. Hij was in die functie verantwoordelijk voor het aannemen van docenten en het op elkaar afstemmen van de cursussen. Ook droeg hij zorg voor voldoende bekendheid van het instituut. Daarnaast was de heer Kee van 2001 tot en met 2007 penningmeester van de Stichting Katholiek Primair Onderwijs waarbij hij deel nam aan vele bestuurs- en commissievergaderingen en adviseerde over het financiële beleid van de stichting.

Ook was hij tien jaar lang bestuurslid en vicevoorzitter van de Unie van Vrijwilligers en Coördinator Vrijwilligers in het St. Antonius Ziekenhuis en sinds 2004 voorzitter en tweede penningmeester van de Stichting Met Raad en Daad, die hij zelf heeft opgericht. Deze stichting verleent hulp aan ouderen op het gebied van thuisadministratie, het aanvragen van voorzieningen, bewindvoering, mentorschap enz. Het gaat vooral om ouderen die voor deze hulp geen beroep kunnen doen op partner of kinderen. Onder leiding van de heer Kee is de stichting een van de weinige vrijwilligersorganisaties die door de rechtbank is erkend als bevoegd bewindvoerder.

Over de Anna van Rijnpenning
De Anna van Rijnpenning kan door het college van B&W worden toegekend aan personen die zich belangeloos op buitengewone wijze, geruime tijd hebben ingezet voor stad en samenleving Nieuwegein, op algemeen, kerkelijk-, cultureel-, sociaal-, maatschappelijk of sportief gebied.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren