Alzheimer Café Nieuwegein

Op donderdag 28 mei a.s. de afdeling Lekstroom van Alzheimer Nederland weer een Alzheimer Café in Nieuwegein. Tijdens dit Alzheimer Café, dat gehouden wordt in Woonzorgcentrum Vreeswijk aan de Lekboulevard, gaat gespreksleider Annette Stock in gesprek met Lilian Petter van de gemeente Nieuwegein. Het begint om 19.00 uur. Het onderwerp is: Dementie en wet- en regelgeving.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Nieuwegein verantwoordelijk voor de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Deze wet raakt ook mensen met dementie en hun mantelzorgers. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor meer taken, met minder geld. Omdat gemeenten dichtbij mensen staan, kunnen zij het beste bepalen wat voor zorg mensen nodig hebben. Risico is dat mensen met dementie de dupe worden van forse bezuinigingen. Aan de orde komen vragen zoals: Hoe zit de wet- en regelgeving in elkaar? Wat zijn de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze in Nieuwegein? Welke vragen en zorgen spelen er bij de aanwezigen.

Vanaf 19.00 uur staat de koffie klaar. Het programma begint om 19.30 uur met een interview van de gastspreker, na de pauze is er gelegenheid voor het stellen van vragen en eigen ervaringen naar voren te brengen. Het Alzheimer Café eindigt om 21.00 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te nemen en even na te praten. De toegang is gratis en aanmelding niet nodig.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk