Afvalstoffenverordening Nieuwegein 2010

In de gemeentelijke Afvalstoffenverordening is vastgelegd op welke manier de gemeente het afval inzamelt en op welke manier de inwoners het afval aan moeten bieden. Er is bijvoorbeeld in opgenomen welke soorten afval gescheiden moeten worden aangeboden en welke inzamelmiddelen hiervoor moeten orden gebruikt. De Afvalstoffenverordening 2005 en de bijbehorende aanwijzingen en uitvoeringsregels worden nu herzien omdat:

• we sinds 1 oktober 2009 kunststof verpakkingen apart inzamelen;

• medio 2010 is gestart met de invoering van het Containermanagementsysteem;

• Inzamelaars van (bijvoorbeeld) oud papier geen vergunning meer krijgen maar een zg. aanwijzing (minder administratieve en bestuurlijke lasten).

Het college stelt de Raad voor om in te stemmen met de Afvalstoffenverordening 2010.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren