Afsluiting werkzaamheden Doorslagsluis Nieuwegein

De werkzaamheden aan de Doorslagsluis in Nieuwegein zijn klaar! De oude sluis is helemaal gerenoveerd. Bij de renovatie is de sluis op zo’n manier teruggebouwd, dat er onder water veel ruimte voor water is ontstaan. In de nieuwe situatie kan er maar liefst 10.000 liter water per seconde extra door de sluis stromen. Water dat in droge periodes hard nodig om in West-Nederland de gevolgen van de verzilting tegen te gaan.

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+)
De renovatie van de Doorslagsluis was onderdeel van het project KWA+. Tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren is er in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Dit is het gevolg van verzilting van de Hollandsche IJssel. Via de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) wordt dan door het gebied van De Stichtse Rijnlanden extra zoetwater aangevoerd.

Omdat er door de klimaatverandering vaker en meer behoefte is aan extra zoetwater, wordt de capaciteit van de KWA vergroot. Op verschillende locaties in het gebied van De Stichtse Rijnlanden voeren we maatregelen uit om meer water aan te kunnen voeren. Een van de maatregelen is het verwijderen van versmallingen uit de aanvoerroutes.

De Doorslagsluis in Nieuwegein was zo’n versmalling. Door de nieuwe sluis onder water niet terug te bouwen en het oude brughoofd in te korten, is er ruimte ontstaan ontstaat voor de aanvoer van extra water naar West-Nederland.

Doorslagsluis

De oude Doorslagsluis voor de werkzaamheden

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk