Afronding programma Wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot

Samenvatting: De wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot loopt nu circa 5 jaar. In deze periode heeft de gemeente Nieuwegein in nauwe samenwerking met de woningcorporaties, scholen, sport- en welzijnsinstellingen en burgers aan verschiliende projecten in de wijk gewerkt.

Zo hebben de woningcorporaties al circa 800 woningen opgeknapt (renovatie en sloopjnieuwbouw) wat heeft bijgedragen aan de woningkwaliteit en differentiatie in de wijk. Daarnaast wordt geïnvesteerd in basisscholen, de wandel routes en verschiliende ontmoetingsplekken. Op het gebied van de leefbaarheid wordt o.a. extra inzet gepleegd bij het Nijpelsplantsoen. Veel projecten zijn inmiddels strategisch afgestemd en in gang gezet en de middelen zijn bestemd. Het college en de corporaties hebben daarom besloten het programma als sturingsorgaan na deze collegeperiode (2010-2014) te beëindigen. In de toekomst blijven we samenwerken op een lager schaalniveaujprojectniveau, zo dicht mogelijk bij de burgers uit de wijk zodat Jutphaas Wijkersloot ook in de toekomst een prettige wijk is om te verblijven.

Beslispunten: Instemmen met de afronding van het programma Wijkaanpak Jutphaas Wijkersloot. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren