Afhandeling klachten geluidsoverlast bij sneltramoverweg De Harp

Omwonenden van de sneltramoverweg De Harpij ondervinden geluidsoverlast van de ‘bellen’ van de geplaatste AHOB (Automatische Halve Overweg Bomen). In het gemeentelijke besluit tot plaatsing van de AHOB is opgenomen dat de geluidbelasting en piekniveaus op de gevels niet zouden toenemen. Dit is wel het geval. Eventuele maatregelen aan de bellen van de AHOB zullen echter de verkeersveiligheid te veel verslechteren ofwel onvoldoende effectief zijn.

Het college stelt de omwonenden daarom voor om in de gevels van de woningen alle benodigde geluidwerende voorzieningen aan te brengen, zodat de geluidbelasting van de bellen binnen de woningen ten hoogste 35 dB(A) bedraagt. De omwonenden zijn hierover per brief geïnformeerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren