Katern

Aanwijzen adviseur Planschadeverzoek

De gemeente heeft een verzoek om planschadevergoeding ontvangen van een bewoner van de Raadstede. Deze bewoner stelt planschade te lijden als gevolg van het bestemmingsplan Binnenstad dat de bouw van een appartementencomplex en het Stadshuis mogelijk maakt waardoor schade zou ontstaan als gevolg van uitzichtverlies, verlies aan privacy, schaduwwerking en geluidsoverlast.Het college heeft conform de "Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade 2008" besloten om een planschadeadviseur aan te wijzen die het verzoek in behandeling zal nemen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk