Aantrekkelijke parkeertarieven binnenstad Nieuwegein

Bezoekers aan de binnenstad van Nieuwegein kunnen komend jaar aantrekkelijke parkeertarieven verwachten. Samen met partners uit de binnenstad gaat de gemeente experimenteren met parkeertarieven die zowel kunnen leiden tot meer bezoekers als een gezonde parkeerexploitatie. Het voordeeltarief in parkeergarage Theater en de flexibele abonnementen blijven bestaan. De parkeertarieven in de garages en op straat gaan per januari 2017 licht omhoog om de parkeerkosten dekkend te houden. Dit heeft de gemeenteraad besloten met het vaststellen van de parkeerexploitatie.

Parkeertarieven binnenstad
Om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken voor bezoekers gaat de gemeente experimenteren met de parkeertarieven in 2017. Denk bijvoorbeeld aan het invoeren van een vast bedrag voor de avond of het 2e uur gratis. Het instellen van een voordeeltarief in de parkeergarage Theater heeft uitgewezen dat dit succesvol kan zijn. Daarom blijft het voordeeltarief en de flexibele abonnementen in de parkeergarage Theater bestaan. Deze ideeën worden nader uitgewerkt in samenwerking met de partners van de binnenstad en uitgevoerd in de eerste helft van 2017.

Betere parkeerverwijzing
De gemeente voert op dit moment groot onderhoud uit in de parkeergarages Stadshuis en Theater. Dit is komend voorjaar gereed. Ook wordt er in 2017 geïnvesteerd in de wijze waarop bezoekers aan de binnenstad het parkeren beleven, zoals een betere parkeerverwijzing, heldere oriëntatie, slagbomen met kentekenherkenning en parkeervoorzieningen die dagelijks schoon, heel en veilig zijn. Om de parkeerexploitatie dekkend te houden stijgen de parkeertarieven in de parkeergarages licht met de jaarlijkse verhoging van 10 eurocent naar € 2,20 per uur.

Straatparkeren in de binnenstad beperkt
Het parkeertarief op straat in de binnenstad blijft hoger dan het parkeertarief in de parkeergarages. Doel hiervan is parkeren op straat te beperken en daarmee de woonomgeving positief te beïnvloeden. Vanaf volgend jaar geldt in de binnenstad op straat een parkeerduurbeperking van maximaal 4 uur en wordt de parkeertijd uitgebreid naar 20.00 uur (zondag uitgezonderd).

Betaald parkeren Meentwal
Op de Meentwal en de Villawal wordt per 1 april 2017 betaald parkeren ingevoerd. Dit wordt ingevoerd op initiatief van de bewoners en is afgestemd met de belanghebbenden. Doel hiervan is parkeerders te weren die daar niet hoeven te zijn en zodoende de parkeerdruk te verlagen.

Wijzigingen parkeren bij Merwestein
Rondom sportcentrum Merwestein wordt de parkeertijd teruggebracht naar 14.00 uur. Dit komt bezoekers van sportcentrum Merwestein ten goede. Tegelijkertijd wordt het voordeeltarief (geldt de eerste 90 minuten) €0,50 per uur.

Parkeervergunning na rato afgerekend
Bewoners en bedrijven met een parkeervergunning krijgen pas per 1 april 2017 met de gewijzigde parkeertarieven te maken. Bewoners betalen volgende jaar € 60,- voor een parkeervergunning. Voor bedrijven wordt een parkeervergunning voortaan naar rato afgerekend. Een parkeervergunning voor een parkeerzone waar 5 dagen betaald parkeren geldt wordt daardoor goedkoper dan een parkeervergunning voor parkeerzones met 6 of 7 dagen betaald parkeren.

Fietsparkeren aantrekkelijker
De bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad blijven gratis. De gemeente wil hiermee de fiets als vervoersmiddel van en naar de binnenstad stimuleren. In 2017 wordt de dienstverlening uitgebreid met oplaadkluisjes voor accu’s van elektrische fietsen. Verder kunnen bezoekers in de fietsenstallingen terecht voor bijvoorbeeld een fietsreparatie en het lenen van een rolstoel, rollator of buggy.  In de fietsenstalling De Snelbinder wordt de bovenverdieping beter toegankelijk gemaakt.

Wilt u meer informatie over het parkeerbeleid en de nieuwe parkeertarieven? Kijk op www.parkeerservice.nl/nieuwegein

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk