Aanpak verbetert veiligheid bedrijventerreinen

Om de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren werken de gemeenten Houten, Vianen en Nieuwegein, de politie, beveiligingsbedrijven en diverse stichtingen op het gebied van beveiliging met elkaar samen. Om die samenwerking nog effectiever te laten verlopen en zo de veiligheid verder te verbeteren is maandag 9 februari door alle partijen een convenant ondertekend.

Op de verschillende bedrijfsterreinen in de gemeente Nieuwegein vindt de uitvoering van toezicht op de openbare en private bedrijventerreinen plaats door medewerkers van verschillende beveiligingsbedrijven. De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Nieuwegein bepaalt de inzet van de verschillende beveiligingsbedrijven in Nieuwegein, houdt toezicht op de kwaliteit van de werkzaamheden en behartigt de belangen van de deelnemende ondernemers. In de praktijk is echter gebleken dat er niet altijd voldoende informatie werd uitgewisseld tussen de verschillende partijen en de politie.

Een goede gegevensuitwisseling maakt de aanpak van criminaliteit en verloedering op de bedrijventerreinen effectiever. Daarnaast geldt dat op basis van de wet- en regelgeving niet alle informatie zonder meer mag worden uitgewisseld. Om de veiligheid te vergroten, criminaliteit te verminderen, de bedrijventerreinen aantrekkelijk te houden, het vestigingsklimaat te verbeteren en leegstand te voorkomen is het van belang dat de partijen nog intensiever met elkaar gaan samenwerken. Om die reden is het convenant opgesteld dat nu dus door alle partijen is ondertekend.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren