Aanpak Corona en het lokale Meldpunt Corona in Nieuwegein

Naleving van de Corona-maatregelen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Ook u kunt daarmee helpen. Ziet u dat mensen of bedrijven zich niet aan de regels houden, spreek die daar dan op een vriendelijke manier op aan. U kunt ook indien nodig een melding doen via het Meldpunt Corona. Of bel de gemeente op het telefoonnummer 14 030.

Uw melding helpt de overheid om overzicht te krijgen van de naleving van de maatregelen. We kunnen niet overal naartoe. Op basis van uw melding én de signalen van onze handhavers op straat, bezoeken we zo snel en zoveel mogelijk gemelde locaties. We spreken mensen erop aan als zij zich niet aan de coronamaatregelen houden.

Nederlandse corona-aanpak
De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal te controleren, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. Op dit moment staat het zicht op het virus onder druk. Daarom gelden er nu maatregelen die het aantal nieuwe besmettingen snel naar beneden moeten brengen. Deze stap is nu nodig zodat zich daarna een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we het virus onder controle houden.

Het is cruciaal dat we 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden en de basisregels blijven volgen. Iedereen met klachten laat zich testen en mensen met een positieve testuitslag blijven thuis. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen.

2 thoughts on “Aanpak Corona en het lokale Meldpunt Corona in Nieuwegein

  1. Linda

    Wat een NSB tactiek. Ik ga echt geen mensen verraden.

  2. Bert

    Dit is een klikpunt. Hier doe ik niet aan mee!
    Waar ligt de grens? Wie gaat dat beoordelen? Als ik nu bel om mijn buren lekker dwars te willen zitten?

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk