Aannemer herstart sloop Energy Building en het Well Building

City, de binnenstad van Nieuwegein, wordt vernieuwd. In het Stationsgebied komen 467 nieuwe woningen, goede fiets- en looproutes en een nieuw tram- en busstation. Om de nieuwe woningen te kunnen worden twee kantoorpanden gesloopt aan de Weverstede, het Energy Building en het Well Building.

Vanwege de veiligheid is de Weverstede vanaf de kruising met de trambaan tot aan de Kapittelstede afgesloten voor al het verkeer, dus ook fietsers en voetgangers. Autoverkeer wordt omgeleid via de Zuidstedeweg en de Kapittelstede/Zoomstede.

Planning

Aannemer Roseboom is voor de bouwvak reeds gestart met het leeghalen en strippen van het eerste kantoorgebouw. In deze fase worden de onderdelen weggehaald die kunnen worden hergebruikt. Dat duurde tot 31 juli, het begin van de bouwvak. Op maandag 23 augustus wordt het werk weer opgepakt. Als alles volgens planning verloopt, begint eind september de sloop van het gebouw zelf. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen voor de nieuwbouw in City West.

De start van de sloop van het Well Building, dat naast het Energy Building staat, begint later. Op 1 september begint aannemer Roseboom met het voorbereiden van de sloop van dit gebouw. Het in dit gebouw aanwezige asbest wordt verantwoord afgevoerd. Ook dit gebouw wordt gestript van herbruikbare materialen, voordat de sloop van het gebouw zelf begint.

Online Informatiebijeenkomst
Benieuwd naar de ontwikkelingen in City West? Schrijf je in voor de online informatiebijeenkomst op dinsdag 31 augustus van 19.30-20.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst vertelt de aannemer hoe er gesloopt wordt in City West. Je hoort welke gevolgen dit heeft voor de inwoners van Nieuwegein en welke maatregelen de gemeente hiervoor treft. Ook praat de gemeente je bij over de ontwikkelingen en nieuwbouw in dit gebied. Meld je hier aan voor de online informatiebijeenkomst.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk