Update: Asbest legt sloop woonzorgcentrum Zuilenstein stil

De sloop van het voormalig Woonzorgcentrum aan de Diepenbrocklaan in de wijk Zuilenstein is stilgelegd. De vondst van asbest heeft roet in het eten gegooid van de verbouwingsplannen op deze lokatie. Op deze lokatie moet een zorgcentrum komen met woningen voor ouderen. Mitros laat weten dat Zorgspectrum nog eigenaar is van het pand aan de Diepenbrocklaan, maar Zorgspectrum laat weten al drie jaar geen eigenaar te zijn van het pand. De bal wordt nu naar de gemeente gespeeld. Onduidelijk is wie de vergunning heeft afgegeven voor de sloop.

‘De stillegging van de sloopwerkzaamheden door de firma Oskam bij het voormalig zorgcentrum Zuilenstein betekent dat er voor de zoveelste keer in Nieuwegein niet conform de wet- en regelgeving is gewerkt’ aldus raadslid Ton de Mol van de VSP in Nieuwegein.

De sloop was in een vergaand stadium gevorderd. Het pand ligt midden in een woonwijk en dicht tegen bebouwing aan. De nu geplaatste gele linten met de tekst ”asbest geen toegang” duiden op bijzonder gevaar en het terrein mag door niemand betreden worden.

De Mol: ‘Gezien de vele incidenten de laatste jaren in de gemeente Nieuwegein en berichten daarover in de media lijkt het de VSP dat hier een taak voor de Provincie Utrecht ligt, om als mede toezichthouder z.s.m. onderzoek te gaan doen of de gemeente Nieuwegein wel op de juiste manier invulling geeft aan de wettelijke verplichting op welke wijze zij vergunningen afgeeft, toezicht houdt en handhaaft.’

Verspreiding van asbest levert een gevaar voor de volksgezondheid op. De VSP zal hierover art 42. vragen stellen. De Mol: ‘Verder zullen wij het college vragen op welke manier zij met het artikel 1A en 1.1A Wet milieubeheer omgaan, waarin staat dat een ieder voldoende zorg voor het milieu in acht moet nemen en milieugevaarlijke situaties moet voorkomen. En waarin staat dat de eigenaar van een bouwwerk of terrein ervoor moet zorgen dat dat geen gevaar voor de gezondheid oplevert.’

One thought on “Update: Asbest legt sloop woonzorgcentrum Zuilenstein stil

  1. Martin

    Waarschijnlijk heeft de gemeente bij de aanbesteding van de sloop van zorgcentrum Zuilenstein “vergeten” het asbest te vermelden. Is het dan louter een centen-kwestie? Voel je je als gemeente/opdrachtgever dan niet verantwoordelijk voor de bewoners in de omgeving?

    Gezien de leeftijd van het pand kun je toch op je klompen aanvoelen dat de kans op aanwezigheid van asbest boven 80% ligt! Tevens bevreemdt het me, dat sloper Oskam géén onderzoek doet vóór aanvang van de sloop. Zó ga je dus blijkbaar om met je personeel… Het lijkt me wenselijk om zowel bij de gemeente, als opdrachtgever als bij de uitvoerder, in dit geval Oskam, onderzoek te doen of beslissingsbevoegd personeel niet moet worden overgeplaatst naar een minder verantwoordelijke functie. De mensen die het nú hebben beslist zijn blijkbaar niet capabel genoeg voor hun functie……

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren