21 September weer een ‘Avond voor de Stad’

Inspraak gezocht! Op 21 september is er tijdens de Avond voor de Stad volop gelegenheid om met onze raadsleden in contact te komen. Er zijn deze avond een inspraakronde, een intermezzo én een dialoog met de stad gepland.

• Inspraak
Tijdens de inspraakronde krijgt een inwoners of ondernemer uit de stad de kans om zijn mening te geven over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De raadsleden luisteren naar het betoog, stellen verdiepende vragen en kunnen, als ze willen, aan de slag met de kwestie. Iedereen is welkom om van de inspraakronde gebruik te maken!

• Dialoog met de stad: vitale scholen
Tijdens de raadsvergadering van 2 november a.s. zal de raad een besluit nemen over het raadsvoorstel Vitale scholen in Nieuwegein. Met dit voorstel wil de gemeente verouderde onderwijs- en sportgebouwen de komende jaren vernieuwen. Ook wil de gemeente de verantwoordelijkheid voor onderhoud aan de gebouwen terugleggen bij de schoolbesturen. De raad wil graag weten hoe de betrokken partijen hierover denken en organiseert daartoe een dialoog met de stad over dit thema.

• Intermezzo
Tijdens het intermezzo ontvangt de raad een gast uit de stad, die iets komt vertellen over zijn initiatief of organisatie. Het intermezzo vindt plaats in de hal buiten de Raadzaal. Zo kunnen de raadsleden even de benen strekken en een drankje pakken en kan er een informeel gesprek plaatsvinden. Het intermezzo is altijd enthousiasmerend en informatief. Bent of kent u iemand die zich graag een de raad zou voorstellen? Dan is het intermezzo iets voor u!

Aanmelden voor de inspraak, de dialoog of het intermezzo kan via een mail aan de griffie.
Als u de vergadering wilt volgen, bent u van harte welkom op het Stadshuis. Online volgen kan via NieuwegeinseRaad.live/Stream1 en NieuwegeinseRaad.live/Stream2. Via deze links vindt u ook de volledige agenda van de vergadering en alle bijbehorende stukken.

Tot slot
Voor de enthousiastelingen: zaterdag a.s. tussen 09.00 uur en 11.00 uur ’s morgens gaat de gemeenteraad weer de straat op om met u het gesprek aan te gaan. U vindt de koffiekar dit keer op de warenmarkt, voor het Stadshuis op het Stadsplein. U bent van harte welkom voor een bakkie!

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk