1e On-line Alzheimer Café Nieuwegein: ‘Hoe Corona een beroep doet op veerkracht’

In het eerste online Alzheimercafé Nieuwegein staat het Alzheimer Café Nieuwegein donderdag 20 mei aanstaande stil bij de invloed van Corona op het welbevinden van mensen met dementie. GZ-psycholoog Margot Holweg zal tijdens de On-line meeting meer vertellen over de gevolgen van het wegvallen van activiteiten en structuur in relatie tot de werking van de hersenen bij dementie. Daarna gaan de deelnemers met casemanager Saskia Meesters in gesprek over wat zij heeft meegemaakt het laatste ‘Corona-jaar.’ Hoe hebben de Corona-maatregelen haar werk als casemanager beïnvloedt? En hoe heeft zij haar cliënten zien omgaan met de gevolgen van het virus?

De avond is interactief: u kunt via de chat vragen stellen en eigen ervaringen delen. Aan het einde van de bijeenkomst worden praktische tips en adviezen met elkaar gedeeld: op welke (on- en offline) plekken is ondersteuning voor mensen met dementie en mantelzorgers te vinden, binnen de maatregelen die op dat moment van kracht zijn? Tenslotte wordt stil gestaan bij enkele veranderingen binnen Alzheimercafé Nieuwegein.

Als u (kosteloos) wilt deelnemen aan de bijeenkomst, dan kunt u zich opgeven per e-mail bij Annette Stock (a.stock@santepartners.nl). Zij zal u een dag van tevoren een link sturen voor de bijeenkomst. De avond van de bijeenkomst (donderdag 20 mei 2021, 19.00 – 20.30 uur) kunt u vanaf 19.00 uur inloggen, het programma begint om 19.30 uur. De meeting wordt georganiseerd door: Alzheimer Nederland afdeling Lekstroom, ZorgSpectrum, Vitras, Movactor en Steunpunt Mantelzorg.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk