Katern

Verbindion start dit najaar met vernieuwing sport- en evenementencomplex Merwestein

Verbindion vernieuwt en verduurzaamt sport- en evenementencomplex Merwestein de komende jaren volledig. Deze vernieuwing maakt het complex toekomstbestendig en zorgt voor een ruimer sportaanbod in Nieuwegein. De werkzaamheden starten naar verwachting in het najaar van 2023 en lopen door tot het voorjaar van 2026.

Zicht op het doelgroepenbad met aan de linkerzijde de nieuwe kleedaccommodatie met daarboven de nieuwe tribune

Uitbreiding en verduurzaming huidige complex
Het bestaande complex is verouderd en voldoet niet meer aan de huidige (duurzaamheid)eisen. Komende jaren wordt het pand vernieuwd, verduurzaamd en uitgebreid. Het sport- en evenementencomplex heeft straks een nieuwe, dubbele sporthal. Hiermee wordt aan de behoefte naar meer sportruimte voorzien, door van één naar twee sporthallen te gaan. Ook komen er meerdere multifunctionele ruimtes. Het zwembad krijgt groot onderhoud en de entree, horeca en kleedruimten worden vernieuwd. Ook de daken, gevels en puien worden volledig geïsoleerd. Niet alleen het gebouw, maar ook de omgeving wordt vernieuwd. Het eigen achterterrein wordt een park met sport- en spelkarakter en zal worden opengesteld. Samen met de gemeente en de omgeving zal de inrichting van de openbare buitenruimte vormgegeven worden.

In grote mate zelfvoorzienend
Naast de zichtbare verbeteringen wordt het gebouw klaargemaakt voor de toekomst, onder andere door een volledige verduurzaming. Een groot deel van de benodigde energie wordt straks door het gebouw zelf opgewekt, onder andere met zonnepanelen op het dak. De gevel krijgt een groen uiterlijk en het regenwater van de daken wordt opgevangen, gereinigd en opnieuw gebruikt. Ook de warmte uit het water voor de douches wordt teruggewonnen en opnieuw gebruikt. Slangen + Koenis Architecten maakte het ontwerp, Burgland Bouw is de uitvoerend aannemer van het project, Hellebrekers Water & Leisuretechniek realiseert de benodigde installaties en Treem begeleidt het bouwproces.

Planning: zwembad blijft grotendeels open voor zwemlessen en verenigingsgebruik
De werkzaamheden voor de vernieuwing worden in meerdere fases uitgevoerd. Het zwembad blijft voor het grootste gedeelte van de bouwperiode open voor zwemlessen, banen zwemmen en gebruik door verenigingen. Van de overige ruimtes en faciliteiten kan tot aan de meivakantie 2024 gebruik worden gemaakt. Gebruikers worden hier persoonlijk over geïnformeerd. Verbindion verwacht dit najaar te starten met de bouwwerkzaamheden. Als alles volgens planning verloopt, maakt iedereen in het voorjaar van 2026 gebruikt van een vernieuwd sport- en evenementencomplex.

Ambitie: bijdragen aan gezondheid inwoners Nieuwegein
De vernieuwing komt voort uit de ambitie om een maatschappelijke bijdrage te blijven leveren aan de gezondheid van de inwoners van Nieuwegein. Ook biedt Verbindion, de moederorganisatie achter het sport- en evenementencomplex, de inwoners graag een kwalitatief hoogstaand recreatief aanbod. Daarom realiseert Verbindion een voorziening die klaar is voor de toekomst en meebeweegt met de trends en ontwikkelingen. Het vernieuwde complex wordt een ontmoetingsplek in de wijk en draagt zo bij aan het terugdringen van de eenzaamheid en een grotere sociale verbinding. Het huidige ontwerp draagt ook bij aan belangrijke maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, energietransitie, vitaliteit en ontmoeting. De werkzaamheden zijn de hele bouwperiode te volgen via de website van Merwestein.

Klein inkijke
Iedereen kent Merwestein in Nieuwegein, maar is dat straks ook nog zo??
Het complex wordt namelijk helemaal getransformeerd en verduurzaamd. De ambitie spettert van deze opgave! Het bestaande zwembadcomplex wordt intensief verbouwd en uitgebreid met een nieuwe kinderzone. Doelgroepen-, wedstrijd- en golfslagbad krijgen een complete metamorfose. Tegelijkertijd wordt de gehele gebouwschil (gevels en daken) vernieuwd en gebracht naar de nieuwe isolatiestandaarden.

Het “front” van het gebouw wordt helemaal nieuw. Achter de groene gevels komen een dubbele geschakelde sporthal, multifunctionele sportruimten, een ruime horeca en nog veel meer. Om spaarzaam met kostbare ruimte om te gaan zijn functies maximaal gestapeld en ontstaat er ruimte voor een prachtig en uiterst levendig buitengebied ontworpen door Felixx Landscape Architects & Planners. Midden in verstedelijkt Nieuwegein voegt dat straks broodnodige groene ruimte toe, waar bewoners maximaal (sportief) gebruik van kunnen maken, maar wat ook een bijdrage levert aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk