Katern

Opheffing schaatsvereniging Stichting IJsgein

De Stichting Bouwspeeltuin Jeugdland Nieuwegein Zuid heeft donderdag 11 mei een cheque mogen ontvangen van € 1.500,- uitgereikt door de heer Jan van Dam van de Stichting IJsgein. Het betreft het positieve saldo, dat resteerde na opheffing van de Stichting IJsgein.

Door de mindere winters, in de ogen van schaatsliefhebbers, hebben wij de laatste jaren heel weinig kunnen schaatsen op de natuurijsbaan IJsbaan in het Parkhout. Hierdoor is ook de interesse van vrijwilligers op bestuurlijk vlak tot nul terug gelopen.

Stichting IJsgein heeft sinds haar oprichting in 1989 er voor gezorgd, dat de inwoners van Nieuwegein onbekommerd een baantje konden trekken op de prachtige ijsbaan in het Parkhout. De Stichting onderhield de baan, zorgde voor koek-en-zopie, muziek, verlichting, organiseerde in het verleden nog wedstrijden en hield toezicht. Dit alles met behulp van de vrijwilligers!

De stichting IJsgein draaide al tientallen jaren alleen op de ijsmeester Jan van Dam, die al sinds de oprichting de verzorging van de schaatsbaan en het ijs op zich heeft genomen en de penningmeester. Voor beide gaat de leeftijd tellen. Door het uitblijven van nieuwe bestuursleden hebben we noodgedwongen moeten besluiten, de Stichting IJsgein wegens gebrek aan kader op te heffen.

Met de gemeente hebben we afgesproken, dat de gemeente de exploitatie van de schaatsbaan op zich neemt en zorgt voor onderhoud en continuïteit van de ijsbaan en dat de Stichting IJsgein ontbonden mocht worden. Uiteraard kan de gemeente ook vrijwilligers gebruiken, dus mocht u hierin iets kunnen en willen betekenen, dan kunt u zich voor hand- en spandiensten op en rond de ijsbaan melden bij de Gemeente Nieuwegein: team Vastgoed, bereikbaar via telefoonnummer 14030 en/of email vastgoed@nieuwegein.nl. Hiermee hoeft u niet te wachten tot er ijs ligt!

One thought on “Opheffing schaatsvereniging Stichting IJsgein

  1. Peter Verhoeven

    Jammer dat zulke personen noodgedwongen moeten stoppen doordat vrijwilligers steeds schaarser worden en Jan van Dam uiteindelijk in zijn uppie overblijft. Hulde Jan, voor je jarenlange inzet

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk