Actie tegen 235 meter hoge windmolens

De belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop (BVRR) steunt het initiatief Samenenergieopwekken.nl van Cees Bos, raadslid van Stadsbelang Utrecht. Het gaat om een mobilisatie van burgers voor een massale e-mail actie naar politici in de gemeenteraad Utrecht, Provinciale Staten en leden van de Tweede Kamer. Het is een ultieme poging om te voorkomen dat het Utrechtse College plan van het plaatsen van 8 windturbines van 235 m hoog in de polders Rijnenburg en Reijerscop wordt gerealiseerd.

De belangengroep Buren van Rijnenburg en Reijerscop is actief als belangenorganisatie voor personen die wonen in of rond het hierna omschreven plangebied genaamd Rijnenburg/Reijerscop binnen een afstand van 1500 meter dan wel binnen een afstand van tien maal de tiphoogte van (geplande) windturbine(s).

Windturbines vallen niet te combineren met de gewenste woningbouw van meer dan 20.000 woningen en geven veel overlast voor omwonenden. Er is geen enkel draagvlak voor de windturbines: niet onder omwonenden niet onder grondeigenaren en niet onder deskundigen die onderzoek hebben gedaan naar geluidshinder van het hoorbare geluid van de windturbines dat bij ongunstige wind over meer dan een kilometer afstand is te horen.

Woningbouw in Rijnenburg valt prima te combineren met een zonnepark en ander vormen van duurzame energie, waarmee Utrecht ruimschoots kan voldoen aan de bijdragen van duurzame energie zoals gevraagd in het klimaatakkoord.

Veel betrokkenen zijn vóór het duurzaam opwekken van energie in de polders Reijerscop en Rijnenburg, maar geen voorstander van de Utrechtse plannen met 8 windmolens van 235 meter hoog. Laat uw stem horen! en teken deze petitie.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk