Katern

Zonnepanelen op basisschool De Zuiderkroon

Donderdag 27 maart zal wethouder Corrie van Rooijen van Milieu de zonnepanelen op basisschool De Zuiderkroon in gebruik stellen. Daarbij is ook de milieugedeputeerde Peter Rombouts van de provincie Utrecht aanwezig.

Basisschool De Zuiderkroon won samen met tien andere scholen in de provincie Utrecht een Sunpower-systeem, een pakket van circa 4 m2 zonnepanelen. Dat stelde het energiebedrijf Remu gratis beschikbaar voor de actie ‘Zon op School’ van het provinciale projectbureau ‘Energie-in-uitvoering’. Een belangrijke reden voor het toekennen van de prijs was de bereikte structurele energiebesparing in het schoolgebouw van De Zuiderkroon. Bovendien is het schoolteam actief op het gebied van milieu – educatieve activiteiten zoals het afvalproject in het kader van Milieuzorg Op School. Het energieberdijf Remu heeft inmiddels het Sunpowersysteem geplaatst. Met de zonnepanelen wordt jaarlijks een hoeveelheid van 400 – 500 kWh elektriciteit opgewekt. Hoewel het jaarverbruik van 140.000 kWh van het scholencomplex veel hoger is, helpen alle kleine beetjes om milieuvriendelijker stroom te produceren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk