Xpress Yourself toetst record aantal scholieren

Aan de achtste editie van Xpress Yourself deden dit jaar ruim tweehonderd basisschoolleerlingen uit Nieuwegein en IJsselstein mee. De Engelse toets voor leerlingen uit groep 8 meet het niveau van hun Engels aan het eind van de basisschool. De onderdelen lezen, luisteren en schrijven deden de zij op hun eigen school, maar voor het spreken kwamen ze naar de speciale Xpress Yourself-dag op het Anna van Rijn College. Begeleid door leerlingen van het Anna van Rijn voerden zij gesprekken, deden zij spelletjes en lieten zij horen wat zij de afgelopen jaren hebben opgestoken van de Engelse lessen.

Xpress Yourself is ontwikkeld door Stichting Robijn en het Anna van Rijn College om de doorgaande lijn naar het voortgezet onderwijs te bevorderen. Leerlingen van de scholen van Stichting Robijn leren Engels vanaf groep 1. Na alle jaren Engelse les en les ín het Engels, is het in groep 8 tijd om de opgedane vaardigheden te laten zien.

Initiatiefneemster Helen de Lange: ”We brengen de niveaus in kaart van de vier vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven, afgeleid van het Europees Referentiekader voor de Talen (ERK).” ERK is nationaal én internationaal bekend, waardoor het certificaat met taalniveaus dat de leerlingen ontvangen een belangrijk document in hun portfolio kan zijn. De school in het voortgezet onderwijs waar het kind naartoe gaat, ziet aan de hand van de niveaus precies waar het kind per vaardigheid staat, zodat ze hun onderwijs op het juiste niveau kunnen aanbieden en het kind verder kan werken aan de Engelse taalvaardigheid.

Dit jaar deden de groepen 8 van De Schakel, Toonladder Galecop, De Veldrakker, De Toonladder Zuilenstein en De Krullevaar uit Nieuwegein en van ’t Kasteel en De Trekvogel in IJsselstein mee aan Xpress Yourself. Alle leerlingen kregen in de laatste schoolweek hun certificaat uitgereikt met daarop de taalniveaus die zij voor de verschillende onderdelen behaald hadden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk