Word vrijwilliger in het Hospice Nieuwegein

Word vrijwilliger in het Hospice Nieuwegein

Als het einde nadert, sterven de meeste mensen liefst thuis, in hun vertrouwde omgeving. Dat vraagt nogal de nodige zorg en trekt soms een behoorlijke wissel op de mantelzorgers. Stichting Proxima Terminale Zorg biedt in zo’n situatie ondersteuning aan de betrokkenen met goed opgeleide vrijwilligers. Helaas is er nog altijd een flink tekort aan vrijwillige begeleiders voor de terminale zorg thuis, terwijl de behoefte alleen maar groeit en de voldoening die je eruit haalt enorm is. Voor de omgeving Nieuwegein zijn we hard op zoek naar mensen die een paar uur per maand van betekenis willen zijn voor een ander.

Als vrijwilliger Terminale Zorg Thuis krijg je natuurlijk te maken met sterven en de dood. Daar word je door Proxima intensief op voorbereid. Je voert overigens geen verpleegkundige handelingen uit, het gaat juist om de menselijkheid. Je neemt taken uit handen van de mantelzorgers, zodat zij even kunnen bijtanken van de intensieve zorg. Je bent een luisterend oor en praktische steun en toeverlaat. Daarin ben je van grote waarde op een bijzonder kruispunt in het leven van de betrokkenen. Om het mogelijk te maken iemand thuis in zijn waardigheid te laten sterven, daar krijg je een hoop dankbaarheid voor terug.

Iedereen die een goede balans heeft weten te vinden in zijn eigen verlieservaringen en goed met emoties om kan gaan, kan als vrijwilliger Terminale Zorg Thuis aan de slag. Je krijgt wel eerst een basistraining van vier bijeenkomsten en moet minimaal 4 uur overdag of een nacht per week beschikbaar zijn. Je bent nodig, dus laat je niet weerhouden te reageren! Neem vandaag nog contact op met één van de coordinatoren via 030-600 00 17 of e-mail: info@proxima-terminalezorg.nl

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk