WMO en de partijen als het er op aan komt

Verkiezingstijd en het regent partijprogramma’s vol met nieuwe ideeën. Optimisme alom, nu het zure voorbij schijnt te zijn. In Nieuwegein worstelen we met de gevolgen van vroegere zure voorstellen. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning hoort daarbij. Een zogenaamde participatiewet. Meedoen is het motto, want duidelijk is dat de overheid het financieel niet trekt. Dus we mogen zelf actief worden. Het bijzondere is dat de gemeenten het zelf mogen organiseren. Het nadeel is dat de Kamer dat voor een deel weer ongedaan heeft gemaakt. Het verbazingwekkende is dat de meeste gemeenten dan werken op basis van een VNG model regeling. Nieuwegein ook, maar heeft toch zaken overgenomen van een alternatieve regeling die door patiëntenraden en ouderenbonden is ontwikkeld.Afgelopen donderdag werd hierover gediscussieerd in de commissie SOC. Dat was een instructieve avond. Veel mensen maken zich serieus zorgen deze wet die veel onzekerheden veroorzaakt. Dan zijn er ook mensen die mee gaan denken. Ze hebben zich verenigd in de Ingezetenenraad WMO, een initiatief dat is opgestart door de Cosbo en de Raad van Kerken. Tijdens deze commissievergadering hebben zij (voor de zoveelste keer) ingesproken, een burgerinitiatief gelanceerd en aan de discussie meegedaan. Om te mogen constateren dat de meerderheid van de commissie niets van hun expertise wenst te weten en niet bereid is om hun standpunten in overweging te nemen of hen echt mee te laten praten over deze gecompliceerde zaken. Dit alles onder het motto dat het goed is zoals het college een en ander heeft voorbereid. En weltevreden zakte men weer in het pluche. VVD voorop, CDA daarachter en de PvdA had zo te zien haar huiswerk niet gemaakt.De gemeente waardeert het bijzonder wanneer burgers meedoen. Althans dat wordt gezegd en gevraagd en geschreven. Totdat je echt goed beslagen tevoorschijn komt. Dan wordt er niet naar je gekeken. Bewonersbelangen heeft dat in het verleden vaak meegemaakt, o.a. ook rondom hoogspanningsleidingen. De Ingezetenenraad WMO ervaart hetzelfde, tot en met in de raad toe, waar zichtbaar gebrek aan interesse in de werkelijke details en het zich aansluiten bij, lees overgeven aan het college en dus de ambtenaren, de mode blijft. Al doende verliest de Raad haar functie en haar macht. Maar deze zaak betreft in de verdere toekomst misschien een kwart van de Nieuwegeinse bevolking en verandert binnenkort al het leven van mensen die nu bijvoorbeeld via AWBZ en WVG hun zelfstandigheid kunnen handhaven. Bovendien kan de WMO alleen maar werken wanneer er een sterke participatie van de bevolking ontstaat. Waar nog geen sprake van is!Het zij zo. De democratie is niet ideaal en met een voltijd baan is het en zware opgave om alles te bestuderen en te weten. Maar het is nalatig om dan geen gebruik te maken van de kennis van een groep mensen die met inzet, kennis en energie zich de problematiek werkelijk eigen gemaakt hebben ten dienste van de inwoners van onze stad! Men prefereert met de ogen dicht achter het college aan te gaan. Deze keer komt u daar niet mee weg. Want het raakt nu het leven van de Nieuwegeiners achter de eigen voordeur. En dat is wat anders dan groen of binnenstad of Klooster of rekenkamer.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren