Wijziging gemeenschappelijke regeling VRU

Beslispunten:

1. In principe te besluiten in te stemmen met het per 1 januari 2016 wijzigen van artikelen 3.4 en 4.5 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht conform het bijgevoegde concept-wijzigingsbesluit;
2. De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel voor te stellen op grond van artikel 1, tweede en derde lid, Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), toestemming te vragen om als college te mogen instemmen met de onder 1 genoemde wijziging;
3. Bij toestemming door de gemeenteraad van het onder 2 genoemde beslispunt het onder 1 genoemde principebesluit als definitief besluit te beschouwen en op de gebruikelijke wijze bekend te maken. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren