Wijziging gedragscode college

Het college heeft een wijziging vastgesteld in de ´Gedragscode college van B&W´. Deze houdt in dat, om praktische redenen, collegeleden geschenken met een waarde van minder dan € 25,00 niet meer hoeven te melden.Deze geschenken worden ook niet meer geregistreerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk