Wijkverkeersplan Batau

In april en mei 2001 heeft de gemeente inspraak gehouden over het verkeersplan voor de wijk Batau. Naar aanleiding van de inspraak heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om een plateau bij de Aardbeigaarde te vervangen door drempels, af te zien van een uitrit bij de Rijnesteinseweg, en bij de planuitwerking meer aandacht te besteden aan de bebording, in het bijzonder in de 30 km/uur gedeelten.

Het plan kreeg tijdens de inspraakavond in De Baten op 26 april 2001 in hoofdzaak positieve reacties. De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer 50 geïnteresseerden. Verder zijn ruim 10 schriftelijke inspraakreacties ontvangen. Lees hier meer over het plan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk