Wijkschouw in Zuilenstein en Huis de Geer

Een oproep aan de bewoners via een flyer in de bus leverde veel input op voor de wijkschouw om mee aan de slag te gaan. De reacties werden verzameld, geïnventariseerd en ingepland in een route door beide wijken. Een delegatie ging donderdagavond 10 juni jongstleden op de fiets langs de locaties waar men post over had ontvangen. Ter plekke werd gekeken naar de situatie om een goed beeld te krijgen van de ingebrachte opmerkingen. De inbreng betrof onder andere speelvoorzieningen, hinderlijk parkeren, onveilige plekken, onderhoud van grond in eigen beheer, braakliggend terrein, te hard rijden en natuurlijk ook … hondenpoep.Het wijkplatform merkt dat het nodig is om aan te blijven geven dat sommige problemen kunnen worden opgelost via een telefoontje met de Servicelijn (0800-0230258). Als daar niet adequaat op wordt gereageerd, dan kan het wijkplatform steun bieden. Gelukkig zijn er goede ervaringen met de Servicelijn.Met de bevindingen uit de wijkschouw gaat de gemeente de komende weken aan de slag om te bestuderen wat er gedaan kan worden voor de wijkbewoners. Het wijkplatform zal hier vervolgens van op de hoogte worden gesteld en waar mogelijk ook meedenken aan oplossingen. Als dit traject is afgerond zal er aan de mensen worden teruggekoppeld wat er met hun punt(en) al dan niet kan worden gedaan. Het wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer en Blokhoeve hoopt van harte met de uitkomsten van deze wijkschouw de wijkbewoners waar mogelijk blij te kunnen maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren